Palvelut

Monipuo­liset remontti­pal­velut ammatti­tai­toi­sesti tehtynä. Toimen­kuvaamme kuuluvat sekä uudis­rakennukset että sanee­raukset.

Kylpyhuonere­montti

Kylpyhuoneissa ja wc-tiloissa pieneen neliö­määrään on mahdutettava paljon erilaisia toimintoja. Ammatti­taitoinen henkilös­tömme suunnit­telee toimivan ratkaisun asiakkaan tarpeiden mukaan. Toteutamme remontin huolellisesti ja sovitussa aika­taulussa.

Saunaremontti

Suomalaisille sauna on yksi asunnon tärkeim­mistä tiloista. Kauniissa saunassa on mukava rentoutua ja unohtaa arjen huolet. Kunnos­tamme saunasi ja asennamme kestävät lauteet.

Keittö­remontti

Keittiössä tulee vietet­tyä arkisin paljon aikaa. Siisti keittiö lisää asuin­viihty­vyyttä ja kannustaa ruuan­laittoon. Hyvin toimivaan keittiöön kannat­taakin panostaa. Remontoitu keit­tiö lisää myös asuntosi arvoa.

Pintaremontti

Saat meiltä myös avun pinta­remont­tiin. Asennamme laminaatit lattiaan, maalaamme ja tape­toimme seinät.

Piharemontti

Pihatöinä raken­namme terassit ja aidat sekä muita piharaken­nelmia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!